Dit is een promo voor de toneelproductie Spiegelschrift van en door Wim Geysen. Gemaakt voor KunstLab AVelinks. Dit stuk handelt over zelfdoding en wordt gespeeld door Joke Druydts en Jan Van den Bosch.